Oбучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP

През 2014 г. Сдружение "Глобално обединение за иновации, развитие и образование" имаше възможността да участва в няколко европейски инициативи, свързани с младите хора и предизвикателствата пред тях. На обучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP дискутирахме по темите на междукултурното обучение и диалога с различните етноси. Имахме възможността да се запознаем с представители от Турция, България, Гърция, Албания, Босна и Херцеговина, Румъния и Украйна. Насладихме се на представяния на различните ку...
More

Проект „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“

Сдружение "Глобално обединение за иновации, развитие и образование" спечели още един проект по програмата „Еразъм+“. Обучението „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“ се проведе в Италия, в периода 23 – 31 август 2015 г. На него дискутирахме по въпросите на малцинствените групи и приобщаването на бежанците в Европа. По време на проекта бяха споделени добри практики както от представителите на десетте страни-участнички, така и от местната власт на провинция Пот...
More

Международна конференция „Борба с насилието и екстремизма: Нов план за сигурност в образованието и културата”

12341473_10153818147153966_8785163862348412506_n
На 16.12.2015 г., членове на сдружение Глобално обединение за иновации, развитие и образование, бяха поканени в София Хотел Балкан да вземат участие в международна конференция, организирана от ЮНЕСКО и Атлантическият клуб в България, на тема „Борба с насилието и екстремизма: Нов план за сигурност в образованието и културата”. Събитието бе уважено от Президенти, министри, депутати, посланици и редица високопоставени гости. По време на конференцията се разискваха теми, свързани с изграждането на г...
More