Практически умения за писане и управление на проекти

Екипът на Сдружение "ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ " и EU-funded projects имат удоволствието да Ви информират, че към момента се сформира група за обучителен семинар в град София, който ще се проведе в периода 06-07.02.2016 г. Обучението ще се проведе по стандартните 4 модула: Идентифициране на проектна идея; Писане на проектно предложение; Управление на проекта; Отчитане на проекта. Цената на двудневния семинар възлиза на 180 лв. с ДДС и включва: ...
More

Обучителен семинар

Екипът на Сдружение "ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ" и EU-funded projects организират обучителни семинари за писане и управление на проекти за безвъзмездна финансова помощ. Обучителните семинари са достъпни и подходящи за широк кръг от хора - специалисти в различни сфери, предприемачи, студенти и др. Всеки един от курсовете ще бъде съобразен с конкретната аудитория, нейните интереси и ще се провежда в извънработно време (според предпочитанията на конкретната група - уике...
More