Oбучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP

През 2014 г. Сдружение "Глобално обединение за иновации, развитие и образование" имаше възможността да участва в няколко европейски инициативи, свързани с младите хора и предизвикателствата пред тях. На обучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP дискутирахме по темите на междукултурното обучение и диалога с различните етноси. Имахме възможността да се запознаем с представители от Турция, България, Гърция, Албания, Босна и Херцеговина, Румъния и Украйна. Насладихме се на представяния на различните ку...
More

Проект „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“

Сдружение "Глобално обединение за иновации, развитие и образование" спечели още един проект по програмата „Еразъм+“. Обучението „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“ се проведе в Италия, в периода 23 – 31 август 2015 г. На него дискутирахме по въпросите на малцинствените групи и приобщаването на бежанците в Европа. По време на проекта бяха споделени добри практики както от представителите на десетте страни-участнички, така и от местната власт на провинция Пот...
More

Youth for Global Responsibility

ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ посвети време на темата за отговорността и гражданството сред младите хора на световно ниво. Между 6 и 15 Октомври 2015 г. Сдружението участва в Кишинев, Молдова в проект по програмата Еразъм+. Стратегиите като Рио+20 и Европа 2020 насърчават идеята за наднационална отговорност. Темите надхвърлят границите на формалното образование и преминават в гражданския сектор. Тези интересни теми дискутирахме с представители на Молдова, Украйна, Дания...
More