Training of Trainers – Youth for global responsibility

TRAINING OF TRAINERS - YOUTH FOR GLOBAL RESPONSIBILITY е спечелен проект, чрез който отново имахме въможност да осъществим партньорство! В края на месец октомври в Дания се с рещнахме с представители на Дания, Молдова, Испания, Египет, Италия, Румъния, Турция, Естония, Украйна, Косово, Йордания, Азербайджан, Армения, Хърватска, Франция, Грузия. Основен приеоритет отново беше глобалната отговорност. Заедно обсъдихме възможностите за неформално обучение. Представени бяха методики и тактики за успе...
More

Познаваш ли политиките за младежта на Европейската комисия?

В периода 16 - 23 Ноември 2015 г. участници от Румъния, България, Молдова, Гърция, Турция, Украйна, Македония, Испания, Италия, Португалия дискутираха проблемите на младежката безработица в град Петрошани, Румъния. Спечеленият проект по програма Еразъм+ YOUTH CAN DO IT ни предостави възможност да дискутираме възможности за включване на младежите в пазара на труда с останалите участници. Посветихме време, в което обсъдихме причините за дългосрочната безработица на младите хора и новите политики н...
More

NEETS in the employment path

NEETS IN THE EMPLOYMENT PATH е пореден спечелен проект от Сдружение "Глобално обединение за иновации, развитие и образование". В периода 04 - 09 ноември 2015 г. с представители от различни страни дискутирахме проблеми, свързани с младите хора и пазара на труда. Целта беше да се обсъдят проблемите с младежката безработица и да се споделят добри практики в областта за справянето с проблема. Основа тема беше въпросът за младите хора, които нито работят, нито учат, или както е прието да се наричат ...
More