Ев(р)олюция: Поколението

Състоянието на японската икономика и икономически отношения между Япония и България
15 години икономика от Investor.bg

На 11 април 2016г. Сдружение ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ бе поканено да присъства на откриване на международният младежки семинар, под наслов: „Ев(р)олюция: Поколението“. Събитието се проведе в зала „Галерия“ на Националния студентски дом в София, а работният език беше английски. Организацията бе поета от Националната студентска конфедерация, като проектът се състоя с подкрепата на Съюза на европейските федералисти и Европейското движение в България. Огнян Златев, ръководителят на Представителството на ЕК у нас бе сред участниците във форума. Г-н Златев разясни пред младежи от цяла Европа възможностите, които предлага програмата Еразъм+ и ползите, които биха могли да произтекат при проявен интерес от страна на младите хора към образователната мобилност. Маркирани бяха основните стъпки, които потенциалните кандидати следва да предприемат за да се възползват от стимулите, които предлага опцията за направата на съпоставка между обучението в страната и това в чужбина. В хода на дискусията, отношение по актуални въпроси взеха участници от различни части на Европа. Въпроси задаваха представители на студентски/младежки организации от различни краища на континента. Особено активни с питания бяха младежи от Дания, Унгария и Обединеното Кралство. Конференцията се отличи с присъствието на холандския посланик в България – негово превъзходителство Том ван Оорсхот. Посланик Оорсхот говори по широк кръг от теми, като акцентът в изложението му бе поставен върху приоритетите на холандското председателство на Евросъюза до края на полугодието, както и постигнатото от януари насам. Във фокуса на разсъжденията му бе застъпена тезата, че върховенството на закона е в основата на Европейската демокрация. По думите на посланик Оорсхот, Европа е способна да преодолее всякакви кризи, в това число и тази с бежанците. Думите „солидарност“ и „доверие“, отчетливо обозначиха намерението на Кралство Нидерландия, което Оорсхот представлява у нас, да работи за общоевропейските ценности. Като цел от особена важност, бе изтъкната необходимостта от провеждането на политики в областта на иновациите, създаването на нови работни места и стабилност във финансовата сфера. Способността да се даде адекватен отговор на належащите питания около климатичните и енергийни въпроси бе посочена, като определяща за успешното реализиране на мандата на 12-тото европейско председателство. Трудностите, породени от ширещия се евроскептицизъм на Стария континент също бяха обсъдени. Темите, които добиха дискусионен характер, бяха от най-различно естество, като на преден план се откроиха проблеми, възможни решения и добри практики в контекста на външната политика на Съюза, отношенията на Европа с Русия, Украйна и Турция. Посланик ван Оорсхот изрази убеденост, че споразумението с Република Турция, относно бежанците е необходимо на ЕС, а по отношение на самите мигранти сподели виждането, че именно липсата на възможности в страните по произход, поражда нови и нови преселнически вълни. Коментирани бяха обстоятелствата около появилите се опасения, че Великобритания би могла да напусне ЕС. Атмосферата бе приветлива и приповдигната. За разчупването ú, спомогна генералният секретар на Съюза на европейските федералисти в България и модератор на събитието – Велко Иванов, който сподели интересна забавна история, провокирала присъстващите гости, участници и посланик ван Оорсхот да се усмихнат.

Състоянието на японската икономика и икономически отношения между Япония и България
15 години икономика от Investor.bg