Конференция „Образованието като предпоставка за конкурентоспособност на българската икономика“

Mеждународната конференция „Кои ценности ни обединяват“
Кои ценности ни обединяват?

На 16 март 2016 г. в Гранд Хотел София се проведе конференция на тема „Образованието като предпоставка за конкурентоспособност на българската икономика“. Това е дванадесетата конференция от поредицата „Конкурентоспособност на българската икономика“, която Институт за икономическа политика организира с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ България от 2009 г. насам. Участие в събитието взеха представители на Министерство на образованието и науката, Българска стопанска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, София Тех парк, фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Аутомотив Клъстер България. Форумът създаде условия за експертна дискусия върху средносрочните и дългосрочните възможности пред българската икономика за постигане на по-високи нива на конкурентоспособност. Тематичният акцент на събитието беше върху ролята на средното професионално образование и от друга страна на висшето образование за постигане на устойчив икономически растеж, основаващ се на развитие на сектори с добавена стойност и силна експортна насоченост. Присъстващите на събитието получиха възможността да се запознаят с опита на Федерална република Германия във въвеждането и прилагането на дуално професионално обучение, резюмиран от д-р Клаус Физингер, Регионален директор за Югоизточна Европа, Фондация „Ханс Зайдел“ и Максимилиан Ерхард, Мениджър на Клъстер „Дуално професионално обучение“ към Германо-българска индустриално-търговска камара. Конференцията имаше подсилена практическа насоченост, като панелистите защитаваха своите тези със статистика и реални примери. Гостите получиха възможността да се запознаят с комплексната връзка образование - работни места – професионална квалификация – компетентност – приложимост на получените в образователните институции знания и с отражението на тази взаимовръзка върху икономиката на страната.

Mеждународната конференция „Кои ценности ни обединяват“
Кои ценности ни обединяват?