Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес

Кои ценности ни обединяват?
Практически умения за писане и управление на проекти

На 23 февруари 2016г. В Дома на Европа се поведе конференция на тема „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“. В събитието взеха участие Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, Министърът на икономиката Божидар Лукарски и Европейския депутат Ева Паунова (ЕНП), която бе и организатор на събитието. Присъстваха и много представители на бизнеса, които като заинтересована страна, бяха активни по време на дискусията.

Министър Василева представи дългосрочната рамка от действията, започната от ведомството й.Тя е свързана с ресурсната ефективност, устойчивостта на производството и консумацията в страната. Министърът гарантира за активна държавна политика по изграждането на кръгова икономика в България, която да обхване всички държавни нива, и която да привлече всички заинтересовани страни.

Министър Лукарски изказа визията на Министерството по икономиката по темата. Той заяви, че линейният бизнес метод за употреба на ресурсите вече е неприложим, тъй-като производството изразходва повече ресурси, отколкото може да си набави. Според него „изграждането на кръгова икономика е условие за поддържане и развитие на икономиката“. Министърът обяви, че приоритетни ще бъдат иновациите и ресурсната ефективност в средно и восокотехнологичните предприятия, независимо от големината им. Целта на програмата е „повишаване на цялостното иновационно представяне на страната“.

Евродепутатът Ева Паунова представи „Европейски политики за развитие на кръговата икономика“. Тя стимулира бизнеса да се възползва от плана, като заяви че „Който първи грабне тенденциите, ще има по-добро предимство пред конкурентите“, както и че „Преминаването към кръгова икономика е въпрос единствено на време.“ Госпожа Паунова гарантира, че основната цел на европейстите институции е да запознаят бизнеса със стъпките, през които трябва да преминат по пътя към кръговия бизнес модел.

На надеждата, изказана от министър Лукарски, че България може да се превърне в т.нар. Умерен иноватор, госпожа Паунова отвърна, че „ако българския бизнес тръгне по пътя на кръговата икономика отсега, България може да стане Амбициозен иноватор.“

Министър Василева и госпожа Паунова отговориха и на множество допитвания и предложения от страна на гостите в залата. На въпрос дали идеите на кръговата икономика трябва да се внедрят и в образователната система, евродепутатът изказа мнението си за ползите от приобщаването на младите хора към устойчивите модели и лесното адаптиране на децата към бързо променящата се среда.

 

Кои ценности ни обединяват?
Практически умения за писане и управление на проекти