Международна конференция „Борба с насилието и екстремизма: Нов план за сигурност в образованието и културата”

Практически умения за писане и управление на проекти
Накъде сочи европейският компас: Към повече интеграция или разпад?

На 16.12.2015 г., членове на сдружение Глобално обединение за иновации, развитие и образование, бяха поканени в София Хотел Балкан да вземат участие в международна конференция, организирана от ЮНЕСКО и Атлантическият клуб в България, на тема „Борба с насилието и екстремизма: Нов план за сигурност в образованието и културата”. Събитието бе уважено от Президенти, министри, депутати, посланици и редица високопоставени гости. По време на конференцията се разискваха теми, свързани с изграждането на глобална коалиция за опазване на културното наследство и разнообразие, както и ролята на образованието в превенцията на насилието и екстремизма.

Практически умения за писане и управление на проекти
Накъде сочи европейският компас: Към повече интеграция или разпад?