Нови предизвикателства към европейската сигурност – бежански поток, интеграция, радикализация

Накъде сочи европейският компас: Към повече интеграция или разпад?
Мениджмънт и лидерство в конгресната индустрия: френският опит с Пабло Накле-Черути

На 3 декември 2015 г., предтсвители на Глобално обединение за иновации, развитие и образование участваха в международна конференция, озаглавена: „Нови предизвикателства към европейската сигурност – бежански поток, интеграция, радикализация“. Конференцията се проведе в Представителството на Европейската Комисиля, като неин организатор бе Софийският форум за сигурност. В рамките на събитието бяха дискутирани следните теми: бежанската криза и Балканите – тенденции и влияние; националният срещу радикалният подход в тръсене на общ европейски отговор на бежанската криза; изготвяне на правилните европейски политики за Балканския полуостров, касаещи бежанската криза. Гости на събитието от съседни на България страни бяха: проф. Моника Роман от Букурещкия университет по икономика, Каталин Гросу, президент на CERI – Румънски център за интеграция, Панайотис Цаконас – преподавател по международни отношения в Егейския университет. Присъстващите имаха възможността да се запознаят и с резултатите от анкета, направена по поръчка на Софийския форум за сигурност, разглеждаща нагласите на българското общество спрямо мигрантите. Сред анкетираните по-голямата част са на мнение, че България трябва да приеме ограничен брой бежанци.

Накъде сочи европейският компас: Към повече интеграция или разпад?
Мениджмънт и лидерство в конгресната индустрия: френският опит с Пабло Накле-Черути