Oбучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP

Проект „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“

През 2014 г. Сдружение „Глобално обединение за иновации, развитие и образование“ имаше възможността да участва в няколко европейски инициативи, свързани с младите хора и предизвикателствата пред тях. На обучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP дискутирахме по темите на междукултурното обучение и диалога с различните етноси. Имахме възможността да се запознаем с представители от Турция, България, Гърция, Албания, Босна и Херцеговина, Румъния и Украйна. Насладихме се на представяния на различните култури и обичаи, след което обсъдихме въпросите на различията и предразсъдъците относно тях. Естествено засегнахме темата за расизма и борбата с него. Незабравимо предизвикателство беше обучението за работа в екип в скаутско училище. Не пропуснахме да се запознаем и със забележителностите в провинция Караман.

Проект „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“