Обучителен семинар

Практически умения за писане и управление на проекти

Екипът на Сдружение „ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ“ и EU-funded projects организират обучителни семинари за писане и управление на проекти за безвъзмездна финансова помощ. Обучителните семинари са достъпни и подходящи за широк кръг от хора – специалисти в различни сфери, предприемачи, студенти и др. Всеки един от курсовете ще бъде съобразен с конкретната аудитория, нейните интереси и ще се провежда в извънработно време (според предпочитанията на конкретната група – уикенд или след 18:00 в делнични дни).

С цел максимална ефективност на обученията, преди организиране на конкретна група всеки от желаещите, следва да попълни и да ни изпрати кратка анкетна карта: https://docs.google.com/forms/d/1IqDWfoWwD_D0KHaYBvqjngir4Y0GBcWV_ZOT5EZcqD4/viewform.

Информацията от нея ще бъде използвана само и единствено за изготвяне на конкретна обучителна програма, в съответствие с индивидуалните интереси и потребности на участниците. Стандартните обучителни семинари ще включват 4 тематични модула:

  1. Идентифициране на проектна идея;
  2. Изготвяне на проектно предложение;
  3. Управление на проекта;
  4. Отчитане на проекта.

При интерес и проявено желание от страна на участниците, има възможност за изготвяне на по-задълбочено обучение по конкретен модул или комбинация от тях, както и специализирани обучения по избрана програма за безвъзмездна финансова помощ. Продължителност на обученията: 2 дни; 16 астрономически часа. Лектори: Експерти със значителен опит в разработване и управление на проекти в различни сфери, избрани в зависимост от конкретното обучение. Цена на обученията: 180 лв. без ДДС за участник. Данни за контакт: eufunded.project@gmail.com.

При набиране на достатъчно хора за стартиране на семинар, всеки един от участниците ще бъде информиран за детайлите по провеждането и заплащането му.

Практически умения за писане и управление на проекти