Отчита ли се Европа?

Състоянието на японската икономика и икономически отношения между Япония и България

На 12.04.2016г. в Литературен клуб „Перото” се състоя представянето на книгата на д-р Гергана Радойкова – „Отчетност на институциите на Европейския съюз”. Авторката е доктор по европеистика и преподавател в катедра „Политология” на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Книгата и представя темата на защитената и докторска степен – “Дефицитът на отчетност в изпълнителната власт на Европейския съюз след влизане в сила на Договора от Лисабон”. Освен автора, в представянето на книгата взеха участие доц. д-р Румяна Коларова, социолог и дългогодишен преподавател в Софийски университет „Св.Климент Охридски, и доц. Калоян Симеонов, ръководител катедра „Европеистика” към СУ.
В книгата са засегнати проблемите в отчетността на европейските инситуции и в частност на Европейския парламент, защото той заедно със Съвета на Европа са институциите, избирани пряко от гражданите на ЕС. Д-р Радойкова представя отчетността като процес от три стъпки. Първата е предоставяне на информация на гражданите за свършената работа. Втората е дебат на база на тази информация. Трета стъпка е оценка на изпълнителя и евентуални санкции. Тук авторката поставя и основният проблем пред отчестността на ЕС – бедните дебати и липсата на оценки. На въпроса „Каква е ефективната форма на отчетност?”, д-р Радойкова отговори, че е нужно активно гражданско общество.
Доц. д-р Румяна Коларова заяви, че политическата отговорност трябва да се търси всеки ден във всяка една публична изява на политиците. Тук тя разграничи политическата отговорност от темата на книгата като определи отчетността като инструмент на пряката демокрация. Г-жа Коларова посочи, че книгата е много подходяща за студенти, европеисти, политолози, журналисти, но и и за политици.
Доц. Калоян Симеонов допълни твърдението на г-жа Коларова с цитат на Стивън Кови поместен в книгата: „Отчетността възпитава отговорност”. Г-н Симеонов представи и сериозният проблем с липсата на заинтересованост на гражданите относно отчетността и като цяло европейската политика и даде пример с това, че хората се интересуват предимно от скандали и спекулации.
Акцент в книгата е и отчетността на българския министър- председател пред Европейския парламент. И тримата експерти се съгласиха, че българите нямат ясна престави, че решенията на Европейския парламент се отразяват пряко и на тях като граждани на Европейския съюз.

Състоянието на японската икономика и икономически отношения между Япония и България