Познаваш ли политиките за младежта на Европейската комисия?

Training of Trainers - Youth for global responsibility
NEETS in the employment path

В периода 16 – 23 Ноември 2015 г. участници от Румъния, България, Молдова, Гърция, Турция, Украйна, Македония, Испания, Италия, Португалия дискутираха проблемите на младежката безработица в град Петрошани, Румъния. Спечеленият проект по програма Еразъм+ YOUTH CAN DO IT ни предостави възможност да дискутираме възможности за включване на младежите в пазара на труда с останалите участници. Посветихме време, в което обсъдихме причините за дългосрочната безработица на младите хора и новите политики на Европейската комисия, как тези младежки политики могат да бъдат адаптирани успешно към местните дейности работа с младежта чрез проучване, овластяване на търсещите работа и борба срещу социалното изключване в местното и международно ниво. Обменихме опит и установихме, че инструменти като позитивно мислене и възможности на регионално и международно ниво са добър стимул за младите хора.

Нашите домакини от Румъния споделиха опита си като ни срещнаха с членове на общинския съвет, представители на бизнеса и работещи в агенция по трудова заетост. Заедно разисквахме добри практики и възможност за намаляване на безработицата.

Training of Trainers - Youth for global responsibility
NEETS in the employment path