Практически умения за писане и управление на проекти

Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес
Обучителен семинар

Екипът на Сдружение „ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ “ и EU-funded projects имат удоволствието да Ви информират, че към момента се сформира група за обучителен семинар в град София, който ще се проведе в периода 06-07.02.2016 г. Обучението ще се проведе по стандартните 4 модула:

  1. Идентифициране на проектна идея;
  2. Писане на проектно предложение;
  3. Управление на проекта;
  4. Отчитане на проекта.

Цената на двудневния семинар възлиза на 180 лв. с ДДС и включва:

  • Обучителни материали;
  • Кафе паузи;
  • Сертификат.

Поради практическата насоченост и ефективност на семинарите местата са ограничени. Заплащането ще се извършва по банков път в рамките на следващата работна седмица, подробности за което ще Ви бъдат предоставени след попълнена анкетна карта и потвърждение на e-mail: eufunded.project@gmail.com до 28.01.2016 г.

Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес
Обучителен семинар