Проект „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“

Oбучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP
Youth for Global Responsibility

Сдружение „Глобално обединение за иновации, развитие и образование“ спечели още един проект по програмата „Еразъм+“. Обучението „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“ се проведе в Италия, в периода 23 – 31 август 2015 г. На него дискутирахме по въпросите на малцинствените групи и приобщаването на бежанците в Европа. По време на проекта бяха споделени добри практики както от представителите на десетте страни-участнички, така и от местната власт на провинция Потенца. Обсъждането на въпросите за интергрирането на различни групи ни позволи да споделяме опит и да осъществим партньорства с останалите участници. Ще продължим да работим по темите на европейското гражданство и представителите на малцинствените групи заедно с новите ни партньори.

Oбучението CLIMB THE SUMMIT FRIENDSHIP
Youth for Global Responsibility