Реформа в системата за градско планиране

Америка и България – съюзници и партньори
Mеждународната конференция „Кои ценности ни обединяват“

На 5 април 2016г на ул. „ Крум Попов“ 56-58 се проведе Форум за градско развитие на тема „ Реформа в системата за градско планиране“. Цел на това събитие беше да се съберат мнения на експерти от различни области , мнения на граждани и предложения за подобрение на градското планиране.
Форумът бе воден от Любо Георгиев – член на инициативният комитет- организатор.
Тази конференция се състоя в 3 панела по 3 теми: Статут на главния архитект; Нова функция и място на ОЕСУТ ; Нужда от независима изследователска структура.
Първият панел бе воден от Павел Янчев – архитект и урбанист на тема Статут на Главния архитект . Панелистите по тази тема бяха: Ангел Захариев-архитект ; Бойка Къдрева – директор на териториално развитие към НАК и в момента изпълняваща длъжността Главен архитект на София; Валентина Бакалова – юрист и университетски преподавател ; Войслав Тодоров – член на Общинския съвет към коалиция Сердика и Емил Стоянов от камерата на архитектите.
Обсъди се прекалената длъжностна натовареност на Главния архитект и се обсъдиха варианти за пренасочване и децентрализиране на част от задълженията към други под звена за подпомагане ефективната дейност на Главния архитект. Обсъдиха се и мнения на публиката.
Вторият панел бе воден от Виктор Чолаков-архитект и политик. Панелистите по тази тема бяха: д-р Ирина Мутафчийска – урбанист и университетски преподавател; Павлина Петрова – представител на неправителствения сектор ; Иван Велков- икономист и общински съветник ; Гергана Диканска – архитект , присъстваща от името на архитект Дикански и д-р Васил Гарнизов – социален антрополог.
Обсъди се разширяването състава на общинският експертен съвет , преразпределението на властите вътре в съвета. Стигна се до извода , че този форум опитва да реализира неполитическо решение, но винаги се опира до политически авторитети.
Третият и последен панел бе воден от Анета Василева – архитект. Панелистите по тази тема : проф. Д-р Веселина Троева – директор на националния център за териториално развитие; доц. Д-р архитект Елена Димитрова – преподавател в УАСГ ; доц. Милена Якимова – катедра Социология в СУ ; архитект Лидия Станкова – представител на Министерството за регионално развитие и благоустройство – заместваща Николай Ненков във форума и архитект Христо Станкушев – сдружение „Фрагмент“.
Обсъди се как може такава структура да оперира , какви ползи бихме могли да имаме от нея и какви критики търпи. Стигна се до извода, че идеята е такава структура да се сътвори от съществуващи вече структури , чрез тяхното сливане и преминаване от една форма в друга. Ако тази структура е експертна ще стане бюрократична структура и ще възникне „ организирана безотговорност“. Затова такава структура би било добре да съществува като аналитично публично звено.

Америка и България – съюзници и партньори
Mеждународната конференция „Кои ценности ни обединяват“