Състоянието на японската икономика и икономически отношения между Япония и България

Отчита ли се Европа?
Ев(р)олюция: Поколението

На 12.04.2016 г., от 12:00 ч., в зала „Тържествена“, представители на сдружение ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ присъстваха на публична лекция с Н.Пр. посланикът на Япония в България г-н. Такаши Коидзуми. Лекцията бе на тема „Състоянието на японската икономика и икономически отношения между Япония и България.“ Специален гост бе декана на катедрата Игор Дамянов.
Негово превъзходителство представи накратко богатата история на страната, като наблегна на т.нар. японско икономическо чудо от периода на 50-те – 80-те години на XXв. Представена бе абеномиката като икономическа политика на Япония, със своите характерни три стрели: смела монетарна политика, гъвкава фискална политика и всеобхватна стратегия за растеж.
Г-н. Коидзуми изрази своята увереност в силата и устойчивостта на отношенията между двете страни, които са равностойни партньори и споделят еднакви универсални ценности. Като посока за развитието им посланикът спомена насърчаването на сътрудничеството между малки и средни предприятия от двете страни.

Отчита ли се Европа?
Ев(р)олюция: Поколението