Training of Trainers – Youth for global responsibility

Youth for Global Responsibility
Познаваш ли политиките за младежта на Европейската комисия?

TRAINING OF TRAINERS – YOUTH FOR GLOBAL RESPONSIBILITY е спечелен проект, чрез който отново имахме въможност да осъществим партньорство! В края на месец октомври в Дания се с рещнахме с представители на Дания, Молдова, Испания, Египет, Италия, Румъния, Турция, Естония, Украйна, Косово, Йордания, Азербайджан, Армения, Хърватска, Франция, Грузия. Основен приеоритет отново беше глобалната отговорност. Заедно обсъдихме възможностите за неформално обучение. Представени бяха методики и тактики за успешно и ефективно провеждане на обучения, главно за младежи, за да придобият знания и опит, чрез които те могат да реализират работата и развиване на професионални и лидерски умения.

Благодарни сме на партньорите ни за споделения опит и времето, в което дискутирахме глобалната отговорност за втори път!

Youth for Global Responsibility
Познаваш ли политиките за младежта на Европейската комисия?