Управителен съвет

  • ПредседателИван Станков
  • Зам. ПредседателАлександър Николов
  • Административен секретар – Милена Стратиева