Youth for Global Responsibility

Проект „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“
Training of Trainers - Youth for global responsibility

ГЛОБАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ посвети време на темата за отговорността и гражданството сред младите хора на световно ниво. Между 6 и 15 Октомври 2015 г. Сдружението участва в Кишинев, Молдова в проект по програмата Еразъм+. Стратегиите като Рио+20 и Европа 2020 насърчават идеята за наднационална отговорност. Темите надхвърлят границите на формалното образование и преминават в гражданския сектор. Тези интересни теми дискутирахме с представители на Молдова, Украйна, Дания, Италия, Румъния, Турция, Естония, Косово, Азербайджан, Армения, Хърватска, Франция, Грузия, Испания.

Този проект създаде връзки между 17 партньорски организации от цяла Европа, с цел да се насърчи глобалната отговорност за образование на местно и европейско ниво. Тъй като представителите на партньорските организации бяха с ръководни функции, те изработиха оперативни стратегии за техните организации по отношение на Глобалната отговорност образованието, както и се споразумяха за по-нататъшно сътрудничество.

Проект „Нови перспективи интеграция на малцинствените групи в приобщаваща Европа“
Training of Trainers - Youth for global responsibility