За GUIDE

„Глобално обединение за иновации, развитие и образование” (GUIDE) е създадено от хора с отношение към образователния процес както от позицията на обучавани, така и от позицията на обучители.

Нашата основна цел е да предоставяме иновативно образование на заинтересовани и нуждаещи се групи от хора.

Стремежът ни е да изградим дългосрочни и устойчиви партньорства в името на успешни проекти в полза на широк кръг хора, които да се възползват от достъпно качествено образование.

Интересните ни са основно в областта на обученията в сферата на т.нар. меки умения, комуникативни умения, работа в екип, взимане на решения, приоритизиране, управление на времето и др. Но постепенно ще се развиваме и в областта на технологиите и други важни за пазара на труда сфери.

Сериозен интерес за нас представлява игровизацията като метод на обучение както на деца, така и на възрастни.

Обученията според нас са средство и пътя за решаване на проблемите на следните групи:

–          15 г. – 19 г. – чрез запознаване с базовите необходими знания с цел по-правилен избор на професия;

–          19 г. – 26 г. – справяне с високия процент на младежка безработица чрез практически ориентирани обучения, които да скъсяват дистанцията между академичните среди и реалния бизнес;

–          26 г. – без ограничение – ученето през целия живот – ключово предвид динамиката на съвременния свят; справяне с предизвикателствата на ежедневната работна среда и повишаване чувството на пълноценност;

–          малцинствени групи – интеграция чрез обучения; изграждане на умения и компетенции, които да помогнат на засегнатите групи да се интегрират в обществото.

Ще прилагаме най-доброто от световния опит, адаптирано за българска среда, с грижа за индивидуалните потребности на всеки обучаван.